gototopgototop

W ramach swojej oferty firma Eco Lex proponuje Państwu przygotowanie kompletnej dokumentacji oraz sprawne przeprowadzenie procedur w celu uzyskania decyzji administracyjnych:

 • Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Pozwolenia zintegrowanego,
 • Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • Pozwolenia na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • Pozwolenia na wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe do kanalizacji,
 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • Pozwolenia na odzysk odpadów,

oraz

 • Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • Przygotowanie informacji o wytwarzanych odpadach i sposobie gospodarowania nimi,
 • Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ewidencja odpadów.
Ponadto proponujemy Państwu audyty środowiskowe mające na celu pełną kontrolę realizacji obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska:
 • identyfikacja wymagań formalno – prawnych w zakresie ochrony środowiska,
 • terminarz obowiązków w zakresie ochrony środowiska,
 • przygotowanie do kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska ,
 • identyfikacja i analiza aspektów środowiskowych.

 

Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
 • przygotowanie wniosku do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z niezbędnymi załącznikami,
 • wykonanie raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko,
 • konsultacje z organem właściwym do wydania decyzji,
 • konsultacje z organizacjami ekologicznymi,
 • udział w rozprawie administracyjnej.
Pozwolenia zintegrowanego:
 • przygotowanie kompletnych wniosków do uzyskania pozwolenia zintegrowanego,
 • opracowanie operatów z uwzględnieniem najlepszych dostępnych technik (BAT) dla konkretnej branży,
 • negocjacje z organem właściwym do wydania decyzji.
Pozwoleń sektorowych:
 • przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, budowę urządzeń wodnych,
 • opracowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
oraz

Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,

Przygotowanie informacji o wytwarzanych odpadach i sposobie gospodarowania nimi.

Jeśli macie Państwo problem z samodzielnym naliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska, sporządzaniem wymaganych prawem ewidencji i sprawozdań, które trzeba w odpowiednich terminach przekazać właściwym urzędom, firma Eco Lex wykona to za Was.

Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ewidencja odpadów:
 • naliczanie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • naliczanie opłat za składowanie odpadów,
 • naliczanie opłat za pobór wód,
 • naliczanie opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • sporządzanie wymaganych prawem dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów: karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów,
 • sporządzanie wymaganych prawem zbiorczych zestawień danych o gospodarce odpadami.
Ponadto proponujemy Państwu audyty środowiskowe mające na celu pełną kontrolę realizacji obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska:
 • identyfikacja wymagań formalno – prawnych w zakresie ochrony środowiska,
 • terminarz obowiązków w zakresie ochrony środowiska,
 • przygotowanie do kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska ,
 • identyfikacja i analiza aspektów środowiskowych.
Odwiedza nas
DzisiajDzisiaj14
W tym miesiącuW tym miesiącu360
RazemRazem85406
Goście on line 6
Ostatnio wykonane projekty
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Zgłoszenia instalacji

News image

Zgłoszenia instalacji do dystrybucji oraz magazynowania paliw płynnych w Opolu (woj. opolskie), Zgłoszenie instalacji do dystrybucji oraz magazynowania ON zlokalizowanej w Baborowie (woj. opolskie), Zgłoszenia instalacji do chowu drobiu położonej w miejscowości Osie...

Zgłoszenia instalacji | piątek, 6 maja 2011

Czytaj więcej

Przeglądy ekologiczne

News image

Piekarnia w Głuchołazach (woj. opolskie), Piekarnia w Osowcu (woj. opol...

Przeglądy ekologiczne | piątek, 6 maja 2011

Czytaj więcej

Dokumentacje do sektorowych pozwoleń emi

News image

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji czyszczenia zboża w Baborowie (woj. opolskie), Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla warsztatu mechaniki pojazdowej PRECYZJA w Opolu przy ulicy Sołtysów (woj. op...

Dokumentacje | piątek, 6 maja 2011

Czytaj więcej

Dokumentacje do uzyskania pozwolenia zin

News image

Instalacja do wytwarzania wysokospolimeryzowanych koagulantów poliglinowych w Opolu (woj. opolskie), Ferma chowu drobiu w Pawonkowie (woj. śląskie), Ferma chowu drobiu w Magnuszowiczkach (woj. opolskie), Ferma chowu drobiu w Laskowie (woj. śląski...

Dokumentacje | piątek, 6 maja 2011

Czytaj więcej

Wnioski o wydanie pozwoleń sektorowych i

News image

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla instalacji do elektrochemicznego powlekania metali oraz instalacji do szlifowania i polerowania elementów metalowych NTP Galwanika Sp. z o.o. w Kędzierzynie Koźlu (woj. opol...

Wnioski | piątek, 6 maja 2011

Czytaj więcej

Karty informacyjne przedsięwzięć - poste

News image

KIP polegajacego na przebudowie mostu w ulicy Trocera na rzece Bytmoce w Zabrzu (woj. śląskie), KIP polegajacego na zmianie uzytkowania 2 pomieszczeń technicznych na pomieszczenia szlifierni i polerni w Kędzierzynie Koźlu (woj...

Karty informacyjne | piątek, 6 maja 2011

Czytaj więcej

Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na

News image

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mas bitumicznych wraz z zapleczem socjalno - biurowymi i laboratoryjnym oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Syców, Cieśle, Ligota Polska, Stradomia Wi...

Raporty | piątek, 6 maja 2011

Czytaj więcej